Certyfikaty

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego oraz doświadczenie zawodowe nie pozwalają przejść na naukową emeryturę. Ciągłe szkolenie lekarza specjalisty stanowi o jego przydatności dla pacjentów.